Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Nimeämättömät lähteet

  ILMOITA AINA TOIMITUKSEN JOHDOLLE, JOS JULKAISTAVAKSI AIOTTU JUTTU PERUSTUU NIMEÄMÄTTÖMIIN LÄHTEISIIN.

  Toimituksen johto voi kieltää tiedon kertomisen nimeämättömänä. Päätoimittajalla tai hänen sijaisellaan on myös oikeus saada tarvittaessa tietää lähteet, joihin julkaistu juttu perustuu.

  KÄYTÄ NIMEÄMÄTTÖMIÄ LÄHTEITÄ VAIN, KUN SE ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TÄRKEÄN TIEDON KERTOMISEKSI. PYRI AINA LÖYTÄMÄÄN LÄHDE, JOKA AVOIMESTI VAHVISTAA TIEDON.

  ARVIOI AINA ERITYISEN HUOLELLISESTI NIMETTÖMYYDEN SUOJASSA ANNETTUJEN TIETOJEN LUOTETTAVUUTTA. MUISTA, ETTÄ STT KANTAA ITSE VASTUUN NIIDEN OIKEELLISUUDESTA, JOLLEI LÄHDETTÄ OLE NIMETTY.

  MÄÄRITTELE JUTUSSA AINAKIN SE, MILLAISESTA LÄHTEESTÄ ON KYSE, PAITSI JOS SEN KERTOMINEN UHKAA PALJASTAA LÄHTEEN.

  Näin lukija voi itsekin arvioida tietojen luotettavuutta.

  VÄLTÄ VARSINKIN TILANTEITA, JOISSA LÄHDE PÄÄSEE ANTAMAAN NIMETTÖMYYDEN SUOJASSA TOISELLE HENKILÖLLE TAI ORGANISAATIOLLE ERITYISEN VAHINGOLLISIA LAUSUNTOJA. JOS NÄIN ON KUITENKIN PERUSTELLUSTI SYYTÄ MENETELLÄ, SOVI SIITÄ TOIMITUKSEN JOHDON KANSSA.

  HARKITSE TARKASTI, ENNEN KUIN LUPAAT TIETOLÄHTEELLESI LÄHDESUOJAN, JOS AIOT KÄYTTÄÄ SEN SUOJASSA ANNETTUJA TIETOJA JUTUSSA ILMAN MUITA VAHVISTUKSIA. SELVITÄ ENNEN LÄHDESUOJAN LUPAAMISTA MAHDOLLISIMMAN HYVIN, MILLAISISTA TIEDOISTA ON KYSE.

  JOS LUPAAT LÄHDESUOJAN, KERRO, MITÄ SE MERKITSEE. KERRO MYÖS, ETTÄ LÄHDESUOJASTA HUOLIMATTA STT:N PÄÄ- TOIMITTAJALLA TAI HÄNEN SIJAISELLAAN ON OIKEUS SAADA TIETOONSA LÄHTEEN HENKILÖYS. MYÖS HE KUNNIOITTAVAT KUITENKIN LUVATTUA LÄHDESUOJAA.

  Katso luku Journalistin oikeudellinen vastuu

  Edellinen
  Haastattelut, taustakeskustelut ja haastattelumateriaalin säilyttäminen
  ESITTÄYDY HAASTATTELU- JA MUISSA TIEDONHANKINTATILANTEISSA JA KERRO TEKEVÄSI...
  Seuraava
  Poikkeukselliset tiedonhankintamenetelmät
  Jollei tärkeitä tietoja voi saada avoimesti, voit toimituksen...