Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Yleistä

  Seuraavat ohjeet käsittelevät eräitä sellaisia tilanteita, joissa nimen julkaiseminen voi olla henkilöille tai yrityksille erityisen haitallista. Ohjeita sovelletaan sekä kotimaan että ulkomaan uutisiin ja elävien lisäksi myös vainajiin.

  Henkilön nimellä on uutisarvoa ja sitä siis käytetään sitä herkemmin, mitä enemmän hänellä on yhteiskunnallista tai taloudellista valtaa tai mitä tunnetumpi hän on esimerkiksi viihteen, urheilun, taiteen, tieteen tai esimerkiksi journalismin alalla.

  Älä käytä nimiä tai muita henkilön tunnistamiseen johtavia tietoja niin, että se loukkaa hänen yksityiselämäänsä rikoslain tarkoittamalla tavalla. Yksityiselämän suojaamista koskevat säädökset löytyvät Tyylikirjan pääluvusta Toimittajan etiikka ja juridiikka.

  Ota arkaluonteisista asioista kirjoittaessasi huomioon, että henkilön tunnistamiseen voi joissakin tapauksissa riittää esimerkiksi paikkakunta, ikä, sukupuoli ja ammatti. Tarvittaessa voit välttää tämän jättämällä pois lukijan, katsojan tai kuulijan kannalta vähemmän merkittävät tiedot. Voit esimerkiksi korvata paikkakunnan maakunnalla, jolloin voit kertoa enemmän itse tapauksesta.

  Ota nimien käyttöä koskevissa kysymyksissä yhteyttä vuorossa olevaan uutispäällikköön. Hän ohjaa kaikki epäselvät tapaukset uutistoimistosta vastaavan toimituspäällikön tai päätoimittajan ratkaistaviksi. Uutispäällikön poissaollessa ota suoraan yhteyttä toimituspäällikköön tai päätoimittajaan.

  Britannian armeijan julkaisemattomassa tutkimuksessa todetaan, että sotilaille annetut rokotteet saattavat olla syy ns. Persianlahden syndroomaan. Asiasta kertoi brittiläinen Timeslehti maanantaina. Tutkimus liittyi brittiläisen korpraalin sairastumiseen. Korpraalilla havaittiin syndrooman oireita, vaikka hän ei edes palvellut Persianlahdella.

  Englanninkielisessä uutisessa oli sotilaan nimi. Suomessa nimellä ei uutisarvoa, koska kyse oli täällä tuntemattomasta yksityishenkilöstä. Vastaavia terveystietoja ei kotimaankaan uutisissa liitettäisi sairastuneen nimeen, jollei kyse olisi julkisuuden henkilöstä.

  Nilsiän käräjäoikeus hylkäsi torstaina kahta poliisimiestä vastaan seksuaalirikoksesta ajetut syytteet. Tuomioistuimen mukaan miesten syyllisyys jäi näyttämättä. Syytetyt ovat vanhempia konstaapeleja Lahden seudulta.

  Kyse oli rivipoliiseista, joiden nimillä ei ollut lukijalle merkitystä. Syyttömiksi osoittautuneiden miesten kotipaikkakuntia ei kerrottu, jottei heidän henkilöllisyytensä paljastuisi eikä uutinen leimaisi paikkakunnan muita poliiseja.

  Edellinen
  Nimiohje
  STT käyttää uutisissa ihmisten ja yritysten nimiä journalistisen...
  Seuraava
  Nimenkäyttö rikosuutisissa
  Nimeä käytetään rikosuutisissa uutisarvon vuoksi, eikä sen käyttö...