Designhuume ­– po. muuntohuume, kuvaa asiaa yhtä hyvin, mutta on tyyliltään neutraali. Designhuume antaa myönteisen kuvan.

Edellisvuonna – usein kyse on toissa vuodesta.

Häiriköidä – yleistynyt virheellisesti objektin kera: häiriköidä jotakuta. Se merkitsee kuitenkin ainoastaan: aiheuttaa häiriötä. Objektin kera riittää edelleen häiritä.

Ihmisoikeusrikkomus ­- po. ihmisoikeusloukkaus tai –rikos. Kyse ei ole pienestä rikkomuksesta, vrt. liikennerikkomus.

Johdosta – usein par. vuoksi, takia, tähden.

Juurikaan – yleensä juuri riittää.

Kiinteistö ­- usein paremmin talo tai rakennus, kun on kyse esimerkiksi tulvavahingoista (kiinteistön varsinainen merkitys on tontti rakennuksineen)

Korkea teknologia – par. huipputekniikka (-teknologia).

Koskea – usein turha.

EI: Presidentti Niinistö osallistuu tänään arktista turvallisuutta koskevaan paneelikeskusteluun.

VAAN: Presidentti Sauli Niinistö osallistuu tänään paneelikeskusteluun arktisesta turvallisuudesta.

Kyseessä – usein turha.

EI: Kyseessä on kauden toinen osakilpailu.

VAAN: Osakilpailu on kauden toinen.

Käynnistää, käynnistyä – muotisanoja, joita voi käyttää silloin tällöin, mutta vaihtoehtojakin onEsim. Hanke alkaa.

(Jostakin) käsin – useimmiten tarpeeton, joskus tahattoman koominen.

EI: Hän seuraa tilannetta Helsingistä käsin.
VAAN:
 Hän seuraa tilannetta Helsingistä.

Lanseerata – Talousuutisista levinnyt muotisana. Useimmiten parempi suomentaa: tuoda markkinoille, ottaa käyttöön tms.

Laukoa – vältettävä silloin, kun kyseessä on yksi laukaus. Laukoa = laukaista monta kertaa.

Liittyen – yleensä turha ja virheellinen, kirja liittyen presidentinvaaleihin = kirja presidentinvaaleista.

Luokkaa – usein tarpeeton sana. Kahden prosentin luokkaa. Par. noin, osapuilleen kaksi prosenttia.

Lähtökohtaisesti – byrokratiakielen muotisana. Vältä sitä. Paremmin periaatteessayleensäteoriassapohjimmiltaan

Löytyä – ilmaisee kadoksissa olleen löytymistä, ei olemista

Markkina – talousalan jargonia, yleiskielessä paremmin markkinat, markkina-alue.

Militantti – merkitsee taistelunhaluista tai taistelevaa, usein paremmin taistelija.

Mikäli – tyyliltään paisutteleva, mieluummin jos.

Myötä – yleensä väärin käytetty, joten poista tai korvaa se.

Osalta ­– yleensä turha ja kapulakielinen, vapaudenriiston osalta syytteet hylättiin – par. syytteet vapaudenriistosta hylättiin

Paikan päällä – par. paikallaitse paikalla.

Pitkällä tähtäimellä – par. ajan mittaanPitkän tähtäimen suunnitelma, par. pitkän ajan…aikavälin suunnitelma.

Pitkässä juoksussa – ks. pitkällä tähtäimellä

Produktio – par. tuotanto, teos.

Puitteissa – ikkunassa on puitteet, muuten yleensä paremmin toisin: vaaditun ajan puitteissa, par. vaaditussa ajassa.

Pääsääntöisesti – kapulakieltä. Yleensä riittää yleensä, useimmiten, suurimmaksi osaksi.

Seurauksena – kapulakieltä, par. vuoksi, takia, ansiosta.

Sisällä – esim. vuoden sisällä, par. kuluessa, aikana.

Sosiaalidemokraatti kirjoitetaan ehdottomasti kahdella aa:lla, kun taas sosialidemokraatti esiintyy vain puolueen nimessä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue.

Suorittaa – voi yleensä korvata muulla verbillä, suorittaa siivoustoimenpiteitä = siivota.

Syynätä, syyniin – ei tyyliltään istu kaikkiin juttuihin, par. selvittää, tutkia, tarkastella.

Tiimoilta – yleensä tarpeeton. Asian tiimoilta käyty keskustelu = keskustelu asiasta.

Toimenpide – useimmiten riittää toimi (paitsi sairaalakielessä).

(Jonkun) toimesta ­– vältettävä, voi yleensä ilmaista toisin. Parempi kertoa suoraan, kuka tekee mitäkin. Jos on kyse toimeksiannosta, pitää käyttää sitä sanaa.

Tulla-futuuria ei useimmiten tarvita, vaan yleensä riittää preesens tai jokin muu tulevaisuutta kuvaava ilmaus.

Täyden palamisen vaiheessa – po. ilmiliekeissä, täydessä tulessa.

Tällä hetkellä – on useimmiten liian hetkellinen ilmaus. Synonyymeja: tätä nykyä, tällä haavaa, nykyään, nyt.

Ulkolainen – po. ulkomainen tai ulkomaalainen.

Verrattuna – usein kapulakieltä; kasvoi viime vuoteen verrattuna, par. kasvoi viime vuodesta.

Välittömästi – välillisen vastakohta. Usein täsmällisemmin heti, pikaisesti, viipymättä.

Yksityisasunto – yleensä riittää asunto (tai koti).