Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Vältettäviä sanoja ja ilmauksia

  Designhuume ­– po. muuntohuume, kuvaa asiaa yhtä hyvin, mutta on tyyliltään neutraali. Designhuume antaa myönteisen kuvan.

  Edellisvuonna – usein kyse on toissa vuodesta.

  Häiriköidä – yleistynyt virheellisesti objektin kera: häiriköidä jotakuta. Se merkitsee kuitenkin ainoastaan: aiheuttaa häiriötä. Objektin kera riittää edelleen häiritä.

  Ihmisoikeusrikkomus ­- po. ihmisoikeusloukkaus tai –rikos. Kyse ei ole pienestä rikkomuksesta, vrt. liikennerikkomus.

  Johdosta – usein par. vuoksi, takia, tähden.

  Juurikaan – yleensä juuri riittää.

  Kiinteistö ­- usein paremmin talo tai rakennus, kun on kyse esimerkiksi tulvavahingoista (kiinteistön varsinainen merkitys on tontti rakennuksineen)

  Korkea teknologia – par. huipputekniikka (-teknologia).

  Koskea – usein turha.

  EI: Presidentti Niinistö osallistuu tänään arktista turvallisuutta koskevaan paneelikeskusteluun.

  VAAN: Presidentti Sauli Niinistö osallistuu tänään paneelikeskusteluun arktisesta turvallisuudesta.

  Kyseessä – usein turha.

  EI: Kyseessä on kauden toinen osakilpailu.

  VAAN: Osakilpailu on kauden toinen.

  Käynnistää, käynnistyä – muotisanoja, joita voi käyttää silloin tällöin, mutta vaihtoehtojakin onEsim. Hanke alkaa.

  (Jostakin) käsin – useimmiten tarpeeton, joskus tahattoman koominen.

  EI: Hän seuraa tilannetta Helsingistä käsin.
  VAAN:
   Hän seuraa tilannetta Helsingistä.

  Lanseerata – Talousuutisista levinnyt muotisana. Useimmiten parempi suomentaa: tuoda markkinoille, ottaa käyttöön tms.

  Laukoa – vältettävä silloin, kun kyseessä on yksi laukaus. Laukoa = laukaista monta kertaa.

  Liittyen – yleensä turha ja virheellinen, kirja liittyen presidentinvaaleihin = kirja presidentinvaaleista.

  Luokkaa – usein tarpeeton sana. Kahden prosentin luokkaa. Par. noin, osapuilleen kaksi prosenttia.

  Lähtökohtaisesti – byrokratiakielen muotisana. Vältä sitä. Paremmin periaatteessayleensäteoriassapohjimmiltaan

  Löytyä – ilmaisee kadoksissa olleen löytymistä, ei olemista

  Markkina – talousalan jargonia, yleiskielessä paremmin markkinat, markkina-alue.

  Militantti – merkitsee taistelunhaluista tai taistelevaa, usein paremmin taistelija.

  Mikäli – tyyliltään paisutteleva, mieluummin jos.

  Myötä – yleensä väärin käytetty, joten poista tai korvaa se.

  Osalta ­– yleensä turha ja kapulakielinen, vapaudenriiston osalta syytteet hylättiin – par. syytteet vapaudenriistosta hylättiin

  Paikan päällä – par. paikallaitse paikalla.

  Pitkällä tähtäimellä – par. ajan mittaanPitkän tähtäimen suunnitelma, par. pitkän ajan…aikavälin suunnitelma.

  Pitkässä juoksussa – ks. pitkällä tähtäimellä

  Produktio – par. tuotanto, teos.

  Puitteissa – ikkunassa on puitteet, muuten yleensä paremmin toisin: vaaditun ajan puitteissa, par. vaaditussa ajassa.

  Pääsääntöisesti – kapulakieltä. Yleensä riittää yleensä, useimmiten, suurimmaksi osaksi.

  Seurauksena – kapulakieltä, par. vuoksi, takia, ansiosta.

  Sisällä – esim. vuoden sisällä, par. kuluessa, aikana.

  Sosiaalidemokraatti kirjoitetaan ehdottomasti kahdella aa:lla, kun taas sosialidemokraatti esiintyy vain puolueen nimessä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue.

  Suorittaa – voi yleensä korvata muulla verbillä, suorittaa siivoustoimenpiteitä = siivota.

  Syynätä, syyniin – ei tyyliltään istu kaikkiin juttuihin, par. selvittää, tutkia, tarkastella.

  Tiimoilta – yleensä tarpeeton. Asian tiimoilta käyty keskustelu = keskustelu asiasta.

  Toimenpide – useimmiten riittää toimi (paitsi sairaalakielessä).

  (Jonkun) toimesta ­– vältettävä, voi yleensä ilmaista toisin. Parempi kertoa suoraan, kuka tekee mitäkin. Jos on kyse toimeksiannosta, pitää käyttää sitä sanaa.

  Tulla-futuuria ei useimmiten tarvita, vaan yleensä riittää preesens tai jokin muu tulevaisuutta kuvaava ilmaus.

  Täyden palamisen vaiheessa – po. ilmiliekeissä, täydessä tulessa.

  Tällä hetkellä – on useimmiten liian hetkellinen ilmaus. Synonyymeja: tätä nykyä, tällä haavaa, nykyään, nyt.

  Ulkolainen – po. ulkomainen tai ulkomaalainen.

  Verrattuna – usein kapulakieltä; kasvoi viime vuoteen verrattuna, par. kasvoi viime vuodesta.

  Välittömästi – välillisen vastakohta. Usein täsmällisemmin heti, pikaisesti, viipymättä.

  Yksityisasunto – yleensä riittää asunto (tai koti).

  Edellinen
  Helposti sekautuvia termejä sotakalustosta
  Panssarivaunu ja panssariajoneuvo Panssarivaunu on telaketjuilla liikkuva, vähintään...
  Seuraava
  Lyhenteet
  Kerro aina tekstissä lyhenteen lisäksi myös organisaation koko...