Yleisohje: Käytä järkeäsi.

Sosiaalinen media on välttämätön osa nykypäivän liiketoimintaa. Työvälineenä se on koko ajan tärkeämpi. Kunkin STT:n työntekijän edellytetään osaavan käyttää sosiaalista mediaa työn vaatimassa laajuudessa.

Toimituksen työssä sosiaalinen media nopeuttaa ratkaisevasti tiedonsaantia ja ihmisten tavoittamista. Toisaalta se alentaa kynnystä ottaa yhteyttä toimitukseen ja vahvistaa suhteita yleisöön.

Tämä ohjeistus antaa yleiset suuntaviivat sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Tavoitteena on ennen kaikkea kannustaa uusien välineiden käyttöön ja antaa vastauksia kysymyksiin, joita uudet toimintatavat voivat herättää.

Pulmatilanteissa apuna ovat myös Journalistin ohjeet, työehtosopimukset, STT:n tyylikirja ja muut sisäiset ohjeet. Jos niistäkään ei löydy ratkaisua, keskustele esimiehesi kanssa.

Ohjeet pätevät sosiaaliseen mediaan sen kaikissa eri muodoissa ja foorumeilla.

Katso myös Lähdekritiikki sosiaalisessa mediassa