Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Ikä

  Ikätermeille ei ole tarkkoja määritelmiä. Eri ihmiset mieltävät ne eri tavalla kielteisiksi, myönteisiksi tai neutraaleiksi. Harkitse siksi esimerkiksi sanan vanhus käyttöä tapauskohtaisesti.

  Jos kyse on yksittäisestä ihmisestä, saattaa olla järkevämpää käyttää ikämäärettä kuin luokittelevaa sanaa, esimerkiksi nelikymppinen tai noin 80-vuotias.

  Ikäihminen, ikääntyvä
  – Vältettäviä ilmauksia.

  Iäkäs, ikääntynyt
  – Melko neutraaleja sanoja.

  Keski-ikäinen
  – Keski-iälle ei ole yksiselitteistä ikähaarukkaa, mutta sanaa voi käyttää yli 40-vuotiaista.

  Seniori
  – Käypä ilmaus esimerkiksi kirjoitettaessa järjestöistä (kokoomuksen seniorit).

  Vanhus
  – Ei ole tiettyä ikärajaa, jolloin ihmisestä tulee vanhus. Sanaa voi käyttää yli 75-vuotiaista etenkin, jos puhutaan yleisellä tasolla eikä yksittäisestä ihmisestä. Tätä 75 vuoden rajaa käytetään esimerkiksi YK:n tilastoissa.

  Veteraani
  – Viittaa paitsi ikään myös kokemukseen, esimerkiksi sotaveteraani, veteraanipoliitikko, ammattijärjestöveteraani.

  Edellinen
  Sukupuoli
  Kieli voi ylläpitää epätasa-arvoa ja vanhentuneita sukupuolirooleja. Älä...
  Seuraava
  Organisaatiot