Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Oikaisun tekeminen

  Jos jutun virhe paljastuu vasta sen lähettämistä seuraavana päivänä tai vielä myöhemmin, virheellisestä kohdasta lähetetään oikaisu. Oikaisu pitää tehdä mahdollisimman pian. Sen lisäksi virheellisestä jutusta lähetetään korjattu versio. Kaikkia ulos menneitä versioita ei lähetetä uudelleen korjattuina, vaan lähetämme oikaisun lisäksi korjattuna viimeisen jutusta menneen version.

  Ennen oikaisun tekemistä asiasta keskustellaan jutun tehneen toimittajan kanssa. Ellei toimittajaa tavoiteta, mahdollisen oikaisun tekemisestä päättää uutispäällikkö.

  TEE OIKAISU ALLA OLEVAN MALLIN MUKAAN.  KERRO OIKAISUSSA OIKAISTAVAN JUTUN PÄIVÄ, OSASTO, AIHE, OTSIKKO JA OIKAISTAVA TIETO. KERRO ERIKSEEN, JOS OIKAISU KOSKEE VAIN OSAA VERSIOISTA.

  Oikaisu juttuun mestaripelimanneista

  Oikaisu STT:n sunnuntain (18.7.) kulttuurijuttuun Kaustisella valituista mestaripelimanneista otsikolla ”Kaustinen valitsi mestaripelimanneja”. Jutussa kerrottiin virheellisesti, että yhdeksi mestaripelimanniksi valitun 60-vuotiaan viitasaarelaisen maanviljelijän Eero Hautsalon instrumentti on harmonikka. Hän soittaa kuitenkin harmonia. Virhettä ei ollut lehtiversioissa.

  Oikaisu juttuun Helsingin väkiluvusta

  Oikaisu STT:n maanantain (19.7.) juttuun väestönmuutosten ennakkotiedoista Helsingissä otsikolla ”Helsingin väkiluku nousi”. Jutussa kerrottiin virheellisesti Helsingin väkiluku vuodenvaihteessa. Jutun mukaan kaupungissa asui tällöin vakituisesti yli 543 300 henkeä. Oikea luku on 546 317. Virhe oli vain sähkeessä.

  Mallioikaisua säilytetään myös toimitusjärjestelmän odottaa-näkymässä. Kopioi sieltä teksti oikaisun pohjaksi.

  LUO OIKAISUA VARTEN UUSI JUTTU SAMAAN AIHEESEEN (ELI MYÖS SAMALLE PÄIVÄLLE) OIKAISTAVAN JUTUN KANSSA.

  Jos aihe on ehtinyt arkistoitua, oikaisu tehdään ilman aihetta.

  VALITSE JUTTUTYYPIKSI OIKAISU JA OSASTOKSI SAMA KUIN OIKAISTAVASSA JUTUSSA.

  LUO OIKAISU LEHTIVERSIO-KENTTÄÄN. MUUTA VERSIOON OIKEA ULOSMENOPÄIVÄ.

  Juttu ei lähde ulos, jollei version päivämäärä ole oikea.

  Oikaisun liittäminen samaan aiheeseen oikaistavan jutun kanssa helpottaa sen löytymistä arkistosta ja Mediapankista. Myös asiakkaat voivat näin helpommin jäljittää, mitä juttua oikaisu koskee.

  OIKAISUN LISÄKSI TEEMME JUTUSTA MYÖS KORJAUKSEN.

  Lähetämme korjattuna viimeisen jutusta lähetetyn version. Näin helpotamme asiakkaan työtä korjata ennen kaikkea heidän nettisivuillaan edelleen oleva, vanhempi virheellinen juttu. Pelkän oikaisun perusteella nettijutun korjaaminen voi olla asiakkaalle mutkikasta.

  Tieto korjauksesta merkitään jutun otsikon alkuun sanalla ”KORJAUS”. Tieto korjauksesta ja korjatun jutun alkuperäisestä päivämäärästä merkitään myös huom-kenttään, jotta asiakkaat huomaavat korjauksen.

  JULKAISE OIKAISU KAIKISSA PALVELUISSA, JOISSA VIRHEELLINEN TIETO ON KERROTTU, TARVITTAESSA SIIS MYÖS TEKSTIVIESTIUUTISENA JA OSANA SÄHKEPAKETTIA.

  JOS OIKAISTU JUTTU ON OMISSA NETTIUUTISISSAMME JA SE LÖYTYY EDELLEEN TOIMITUSJÄRJESTELMÄSTÄ, VIRHEELLINEN NETTIUUTINEN KORVATAAN UUDELLA, KORJATULLA JUTULLA JA LÄHETETÄÄN ASIAKKAILLE. OIKAISUA EI ENÄÄ JULKAISTA NETTIUUTISISSA.
  JOS OIKAISTU JUTTU ON JO SIIRTYNYT ARKISTOON, OIKAISTUN JUTUN KORJATTU VERSIO JULKAISTAAN UUTENA NETTIUUTISENA. OIKAISUA EI TÄLLÖINKÄÄN ENÄÄ JULKAISTA SELLAISENAAN NETISSÄ.

  Edellinen
  Korjauksen kertominen yleisölle (Julkaistavaa lisätietoa –kentässä)
  Tieto asiakorjausten sisällöstä merkitään myös Julkaistavaa lisätietoa -kenttään....
  Seuraava
  Oikaiseva jatkojuttu
  Hankalasti oikaistavissa tai suurta huomiota saaneissa uutisissa on...