Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Henkilön teot

  Mitä törkeämpi tai vaikutuksiltaan vakavampi rikos on, sitä herkemmin tekijän nimi kerrotaan. Alhaisin nimensuoja on kansalaisiin tai koko yhteiskuntaan kohdistuvissa teoissa, joilla on vakavia taloudellisia, terveydellisiä tai muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yksityisiin kohdistuneissa, virallisen syytteen alaisissa teoissa on alhaisempi nimensuoja kuin asianomistajarikoksissa. Korkein suoja on rikkomuksissa ja muissa merkitykseltään vähäisissä teoissa.

  Edellinen
  Nimenkäyttö rikosuutisissa
  Nimeä käytetään rikosuutisissa uutisarvon vuoksi, eikä sen käyttö...
  Seuraava
  Henkilön asema ja tehtävät
  Yhteiskunnallisen vaikuttajan nimeä käytetään sitä herkemmin, mitä suurempaa...