Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Uutisjutun sisältö ja rakenne

  STT kirjoittaa juttunsa lukijaa varten. Lukijan näkökulma on harvoin sama kuin lähteen.

  KIRJOITA UUTISJUTTU, ÄLÄ TIEDOTETTA. KÄYTÄ LUKIJAN, ÄLÄ LÄHTEEN KIELTÄ.

  OLE KRIITTINEN. PUNNITSE ITSE ASIOIDEN UUTISARVOA JA USKOTTAVUUTTA. ÄLÄ VÄLITÄ VÄITTEITÄ FAKTOINA.

  Toimittajan tehtävänä ei ole selostaa lehdistötilaisuutta eikä referoida tiedotetta, puhetta, tutkimusta tai haastattelua. Hän valitsee näistä juttuunsa lukijan kannalta olennaiset tiedot ja näkökulmat ja täydentää niitä tarpeen mukaan muista lähteistä. Usein myös toimittajan omat havainnot tapahtumapaikalta tai tilanteesta ovat lukijalle tärkeitä.

  Lyhimpiä uutisia lukuun ottamatta loppuversio ei voi perustua pelkästään yhden lähteen siteeraamiseen, jollei kyse ole nimenomaan haastattelusta.

  JOLLEI USEAMPIA LÄHTEITÄ LÖYDY, KUITTAA JUTTU LYHYESTI TAI KERRO, MITÄ ASIASTA ON AIEMMIN ESITETTY.

  TUO ERI OSAPUOLET TAI NÄKÖKANNAT MUKAAN JO JUTUN ALKUPUOLELLA NIIN, ETTEI YKSI HALLITSE ALKUA JA TOINEN LOPPUA.

  MIETI, KUKA JUTUSSA PÄÄSEE ÄÄNEEN JA KUKA UHKAA JÄÄDÄ PAITSIOON. SUOSI VALINTATILANTEESSA SITÄ, JOTA EI OLE ENNEN NÄHTY, JOLLA ON UUTTA SANOTTAVAA TAI JOKA EDUSTAA VÄHEMMISTÖNÄ OLEVAA SUKUPUOLTA TAI MUUTA RYHMÄÄ.

  Vallankäyttäjillä on itseoikeutettu paikkansa uutisissa. Heidän saamansa tilan määrää kannattaa kuitenkin harkita, jotta tilaa riittää vallankäytön kohteille – myös lapsille, nuorille, vanhuksille, vähäosaisille ja eri vähemmistöille.

  LIITÄ ASIAT YHTEYKSIINSÄ. VASTAA LUKIJAN KYSYMYKSIIN. ANNA HÄNEN MUODOSTAA OMA KÄSITYKSENSÄ ASIASTA, MUTTA PIDÄ OMAT MIELIPITEESI EROSSA JUTUSTA.

  Toimittajan mielipide kuuluu vain ”toimittajan kommenttiin”.

  MUISTA, ETTÄ JOKAISEEN AIHEESEEN SISÄLTYY TARINA. KERRO SE. ETENE TÄRKEIMMÄSTÄ TAI KIINNOSTAVIMMASTA KOHTI VÄHEMMÄN OLENNAISTA.

  RAKENNA UUTISJUTTU AINA NIIN, ETTÄ SITÄ VOI LYHENTÄÄ LOPUSTA KOKONAISUUDEN KÄRSIMÄTTÄ.

  Edellinen
  Jutun kärki
  Alkuperäinen uutiskärki vanhenee seuraavaan päivään mennessä, jollei kyse...
  Seuraava
  Juttupakettien rakentaminen
  Lehdessäkin teksti on vain yksi tapa välittää tietoa...