Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Nimi, osasto, deski

  Toimitusjärjestelmä antaa jutulle nimen, mutta voit muuttaa sitä. Nimeä aina juttu asiallisesti.

  Embargollisessa jutussa nimi näkyy verkossa. Nimi voi muutenkin välittyä asiakkaille asti.

  Valitse osastoksi se osasto, jonka aihealueeseen juttu lähinnä kuuluu. Tee valinta jo suunnitteluvaiheessa, jotta juttu luvataan asiakkaille oikealla osastokoodilla.

  Valintaa helpottaa sen miettiminen, mille sivuille juttu lehdessä sopii. Lähetä kaikki samaan aiheeseen liittyvät jutut samalla koodilla.

  Joskus harvoin suurten uutistapahtumien jutut voivat jakautua eri sivuille. Esimerkiksi Aasian tsunamiuutisoinnin ollessa laajimmillaan jutut jaettiin kotimaan ja ulkomaan koodeille, mutta tällainen ratkaisu on aina poikkeus.

  Jos juttu jostakin syystä lähetetään eri koodilla kuin se on luvattu, ilmoita muutoksesta asiakkaille.

  Deski on merkitty valmiiksi kullekin toimittajalle sen mukaan, missä deskissä hänen juttunsa normaalisti käsitellään. Voit silti lähettää juttusi toisen deskin käsiteltäväksi, kun niin on sovittu.

  Edellinen
  Jutun saatekaaviotiedot
  STT:n jutun saatekaavio sisältää jutun oheistietoja, jotka kertovat...
  Seuraava
  Prioriteetti
  STT käyttää uutisissaan prioriteettimerkintöjä 1–3. Käytä prioriteettia 1...