Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Virheiden selvittäminen ja oikaisupyyntöön vastaaminen

  Virheiden korjaaminen on sitä helpompaa, mitä nopeammin ne havaitaan. Yleisön, uutislähteiden ja muiden toimittajien huomiot mahdollisista virheistä ovat siksi merkittävä apu uutistyössä. Kerro kirjoittajalle, käsittelijälle tai uutispäällikölle, jos epäilet virhettä uutisessa tai kuvatekstissä. 

  Korjaukset ja oikaisut vaativat erityistä huolellisuutta, jotta samalla ei synny uusia virheitä. Selvitä aina, onko toimituksen ulkopuolelta tullut korjaus- tai oikaisuvaatimus perusteltu. Tietoja ei korjata tai oikaista pelkästään pyynnön perusteella, vaan toimitus tarkistaa asian itse. Jos pidät vaatimusta perusteettomana, kerro asiasta päätoimittajalle tai tämän sijaiselle.

  Ilmoita korjauksen tai oikaisun vaatijalle, kun asia on hoidettu. Kerro, missä muodossa korjaus tai oikaisu on tehty tai perustele, miksi korjausta ei ole katsottu tarpeelliseksi.

  Oikaisuoikeus määritellään sananvapauslaissa. Jollei korjausta tai oikaisua tehdä, vastaavan päätoimittaja tai hänen sijaisensa on määräajassa perusteltava ratkaisu pyytäjälle. Tämä voi halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

  Lue aiheesta lisää Tyylikirjan luvusta Vastine- ja oikaisuoikeus

  Edellinen
  Virheiden korjaaminen, oikaisut ja vastineet
  STT korjaa kaikki virheensä mahdollisimman nopeasti ja riippumatta...
  Seuraava
  Korjauksen kertominen asiakkaille (Huom-kentässä)
  Tieto korjauksen sisällöstä merkitään Huom-kenttään, jotta asiakkaat huomaavat...