Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Virheiden selvittäminen ja oikaisupyyntöön vastaaminen

  Virheiden korjaaminen on sitä helpompaa, mitä nopeammin ne havaitaan. Yleisön, uutislähteiden ja muiden toimittajien huomiot mahdollisista virheistä ovat siksi merkittävä apu uutistyössä.

  KERRO KIRJOITTAJALLE, KÄSITTELIJÄLLE TAI UUTISPÄÄLLIKÖLLE, JOS EPÄILET VIRHETTÄ UUTISESSA TAI KUVATEKSTISSÄ.

  SELVITÄ AINA, ONKO TOIMITUKSEN ULKOPUOLELTA TULLUT KORJAUS- TAI OIKAISUVAATIMUS PERUSTELTU. HUOLEHDI, ETTÄ ASIA TULEE KUNTOON.

  Korjaukset ja oikaisut vaativat erityistä huolellisuutta, jotta samalla ei synny uusia virheitä. Siksi tietoja ei korjata tai oikaista pelkästään pyynnön perusteella, vaan toimitus tarkistaa asian itse.

  ILMOITA KORJAUKSEN TAI OIKAISUN VAATIJALLE, KUN ASIA ON HOIDETTU. KERRO MYÖS, MISSÄ MUODOSSA KORJAUS TAI OIKAISU ON TEHTY.

  JOS PIDÄT VAATIMUSTA PERUSTEETTOMANA, KERRO ASIASTA PÄÄTOIMITTAJALLE TAI TÄMÄN SIJAISELLE.

  Oikaisuoikeus määritellään sananvapauslaissa. Jollei korjausta tai oikaisua tehdä, vastaavan päätoimittaja tai hänen sijaisensa on määräajassa perusteltava ratkaisu pyytäjälle. Tämä voi halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

  Ks. tyylikirja Vastine- ja oikaisuoikeus

  Edellinen
  Virheiden korjaaminen, oikaisut ja vastineet
  STT korjaa kaikki virheensä mahdollisimman nopeasti ja riippumatta...
  Seuraava
  Korjauksen kertominen asiakkaille (Huom-kentässä)
  Tieto korjauksen sisällöstä merkitään Huom-kenttään, jotta asiakkaat huomaavat...