Lähdesuoja on lain toimittajalle turvaama oikeus pitää tietolähteet salassa myös poliisitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, jollei kyse ole laissa määritellyn vakavan rikoksen selvittämisestä. Tarkoituksena on turvata sananvapauden toteutuminen.

STT ja sen toimittaja pitävät kiinni lähdesuojasta, jos lähteelle on se luvattu. Mahdollisuus esiintyä jutussa nimettömänä ei kuitenkaan automaattisesti merkitse lähteen suojaamista.

Oikeusistuin voi päättää lähdesuojan murtamisesta, mutta STT valittaa päätöksestä mahdollisimman pitkälle.

SELVITÄ ENNEN LÄHDESUOJAN LUPAAMISTA MAHDOLLISIMMAN HYVIN, MILLAISISTA TIEDOISTA ON KYSE. JOS LUPAAT TIETOLÄHTEELLESI LÄHDESUOJAN, KERRO, MITÄ SE MERKITSEE.

KERRO MYÖS, ETTÄ LÄHDESUOJASTA HUOLIMATTA STT:N PÄÄTOIMITTAJALLA TAI HÄNEN SIJAISELLAAN ON OIKEUS SAADA TIETOONSA HÄNEN HENKILÖLLISYYTENSÄ. MYÖS HE KUNNIOITTAVAT LUVATTUA LÄHDESUOJAA.