Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Sisäinen palaute

  STT:n sisäinen palautejärjestelmä perustuu säännölliseen yhteiseen kirjalliseen palautteeseen sekä johdon, esimiesten ja kollegojen antamaan suulliseen ja kirjalliseen palautteeseen.

  Palaute on sekä ammatillista keskustelua että työntekijän oikeus. Vain oma esimies antaa palautetta työntekijästä, muiden palaute kohdistuu aina työsuoritukseen.

  ERI PALAUTTEILLA ON ERILAINEN TEHTÄVÄ.

  1) Yhteinen kirjallinen palaute

  • Palautteella arvioidaan ensisijaisesti juttujen, kuvien ja grafiikan laatua eli journalistista lopputuotetta lukijan, kuulijan ja katsojan silmin.
  • Palautteessa ei puida työprosessia, ellei siinä ole jotain poikkeuksellista ja yleisesti hyödyllistä opittavaa.
  • Palautteessa pyritään aina käsittelemään se, miten talon pääaiheet kantoivat ja miten niiden kuvitus onnistui.
  • Lisäksi kerrotaan päivän juttu-, kuva- ja/tai grafiikkavinkki. Mikä oli päivän onnistuminen suhteessa tavoitteisiin?
  • Palautteen valmistelee edellisen vuorokauden tai viikonlopun työstä päätoimittaja, uutispäätoimittaja, uutispäällikkö tai kuvaesimies.
  • Palautteesta keskustellaan päiväkokouksessa, jolloin myös muut paikalla olijat kertovat siitä omat kantansa. Keskustelun jälkeen palautteen antaja kirjaa palautteen sisäiselle palautesivulle.
  • Tämän jälkeen kuka tahansa STT:läinen voi kommentoida palautetta ja tehtyä työtä. Keskustelu saa olla suoraa, mutta sen pitää pysyä asiallisena. Tarkoitus ei ole ruotia yksittäisten ihmisten työtä.
  • Palautetta pyritään antamaan päivittäin.

  2) Osastojen esimiesten palaute

  • Täydentää yhteistä palautetta. Esimiehet käyvät yksityiskohtaisemmin läpi lopputulokseen vaikuttaneita työprosesseja, joita ovat mm.
   • ajankäyttö
   • ideointi
   • versiointi
   • näkökulmat
   • yhteistyö kollegoiden kanssa
   • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon
  • Myös ns. terapoivaa esimiespalautetta – sitä, että esimies toimii alaisensa olkapäänä – tarvitaan jonkin verran.
  • Esimies huolehtii siitä, että työntekijät saavat säännöllisesti palautetta.
  • Toimittajia myös kannustetaan antamaan palautetta omalle esimiehelle.

  3) Vertaispalaute työkavereilta

  • Tavoitteena on pyytää ja antaa rehellistä vertaispalautetta, kun juttu/kuva/grafiikka on vielä kesken.
  • Pitkät (2000 ja 3000 merkin) lehtijutut ja grafiikka luetaan ristiin aina kun mahdollista.
  • Auttaa pohtimaan näkökulmaa, kärkeä, otsikointia.
  • Lisäksi osastoilla on oma sisäinen ja säännöllinen palautteensa. Tämä voi olla esim. kiertävä palautevuoro vaihtelevasta näkökulmasta.

  4) Toimitussihteerin viikkopalaute

  • Täydentää yhteistä palautetta ja osastojen esimiesten antamaa palautetta.
  • Toimitussihteerin näkökulma on erilainen, sillä hän lukee jutun tai grafiikan ennen kuin se saa viimeisen muotonsa.
  • Antaa palautetta mm. kielestä, tyylistä ja jutun rakenteesta.
  • Toimitussihteeri pyrkii kirjoittamaan palautteen sisäiselle palautesivulle kerran viikossa. Tämän jälkeen kuka tahansa STT:läinen voi käydä palstalla keskustelua palautteessa esiin nousseista aiheista.

  ANNA PALAUTETTA AINA, KUN HUOMAAT SIIHEN AIHETTA RIIPPUMATTA ROOLISTASI. OLE RAKENTAVA. PYYDÄ ITSE PALAUTETTA, KUN KAIPAAT SITÄ.

  Palautetta voi antaa ja pyytää talon johdolta ja uutispäälliköiltä sähköpostitse. Osoite tavoittaa vain palautteen antajat eli toimituksen johdon ja uutispäälliköt, ja siihen lähetetyt viestit käsitellään luottamuksellisina.

  Edellinen
  Ulkoinen palaute
  STT:n verkkosivujen kautta annettu palaute ohjautuu automaattisesti sisäiselle...
  Seuraava
  Lähteiden ja omien haastattelujen merkitseminen
  DOKUMENTOI LÄHTEET JUTUSSA AVOIMESTI JA TARKASTI, JOS NIILLÄ...