Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Väliotsikot

  Merkitse väliotsikot lyömällä ensin tyhjä rivi ja koodaamalla joko näppäinkomennolla ctrl+2 tai valitsemalla header yläpuolisesta palkista, älä lihavoimalla eli boldaamalla.

  Jätä ennen väliotsikkoa sekä sen jälkeen yksi tyhjä rivi, mutta ei enempää.

  Käytä ennen väliotsikkoa rivinvaihtoina aina vain kahta tavallista enter-lyöntiä. Käytä väliotsikon jälkeen rivinvaihtoina joko yhtä ctrl+enter-yhdistelmää (nuolimerkki) ja yhtä enterlyöntiä tai vaihtoehtoisesti kahta enter-lyöntiä. Tyhjän rivin jälkeen teksti muuttuu automaattisesti leipätekstiksi.

  Käytä samassa jutussa tasapituisia väliotsikoita. Älä rivitä niitä, vaikka tarkoittaisit ne kaksirivisiksi. Tämä säästää asiakkaita turhien merkkien poistamiselta.

  Edellinen
  Teksti
  STT:n käyttämässä toimitusjärjestelmässä leipätekstille on varattu yksi kenttä....
  Seuraava
  Sitaattiviiva
  STT käyttää jutuissaan sitaattiviivaa rivin alussa kuvaamaan sitä,...