Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Väliotsikot

  MERKITSE VÄLIOTSIKOT LYÖMÄLLÄ ENSIN TYHJÄ RIVI JA KOODAAMALLA JOKO NÄPPÄINKOMENNOLLA CTRL+2 TAI VALITSEMALLA HEADER YLÄPUOLISESTA PALKISTA, ÄLÄ LIHAVOIMALLA (BOLD).

  JÄTÄ ENNEN VÄLIOTSIKKOA SEKÄ SEN JÄLKEEN YKSI TYHJÄ RIVI, MUTTA EI ENEMPÄÄ.

  KÄYTÄ ENNEN VÄLIOTSIKKOA RIVINVAIHTOINA AINA VAIN KAHTA TAVALLISTA ENTER-LYÖNTIÄ.

  KÄYTÄ VÄLIOTSIKON JÄLKEEN RIVINVAIHTOINA JOKO YHTÄ CTRL+ENTER-YHDISTELMÄÄ (NUOLIMERKKI) JA YHTÄ ENTERLYÖNTIÄ TAI VAIHTOEHTOISESTI KAHTA ENTER-LYÖNTIÄ.

  Tyhjän rivin jälkeen teksti muuttuu automaattisesti leipätekstiksi.

  KÄYTÄ SAMASSA JUTUSSA TASAPITUISIA VÄLIOTSIKOITA. ÄLÄ RIVITÄ NIITÄ, VAIKKA TARKOITTAISIT NE KAKSIRIVISIKSI.

  Tämä säästää asiakkaita turhien merkkien poistamiselta.

  Edellinen
  Teksti
  KIRJOITA VARSINAINEN JUTTUTEKSTI TEKSTI-KENTTÄÄN.
  Seuraava
  Sitaattiviiva
  MERKITSE SUORAT LAINAUKSET SITAATTIVIIVALLA. Se tehdään painamalla ensin...