Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Tyylistä

  Journalismissa myös kirjoitustyylin tärkein tehtävä on palvella lukijaa. Hyvä tyyli herättää lukijan mielenkiinnon ja tukee asian ymmärtämistä. Parhaimmillaan myös journalistinen teksti synnyttää lukuelämyksiä. Featurejutuissa se on tavoitteena aina.

  VALITSE TYYLILAJI JUTTUTYYPIN JA AIHEEN MUKAAN.

  Uutisjuttu ei kaipaa liiallista värittämistä. Pahimmillaan se voi ärsyttää tai huvittaa lukijaa ja viedä hänen huomionsa itse asiasta. Yleiskielestä poikkeaminen voi myös haitata ymmärtämistä ja synnyttää vääriä mielikuvia jopa toimittajan asenteista, jos sanat eivät ole tuttuja lukijalle tai eri lukijat antavat niille erilaisen merkityksen. Toisaalta asiallinen uutistyyli voi muissa juttutyypeissä vaikuttaa koomiselta. Asiallisuus ei saa tarkoittaa byrokraattisuutta tai tylsyyttä. Toimittajan tehtävänä on pitää lukija hereillä.

  VÄLTÄ ASIANTUNTIJATERMEJÄ JA TURHIA VIERASSANOJA. SUOSI ARKISTA YLEISKIELTÄ MUTTA ÄLÄ LIPSU PUHEKIELEEN.

  PÄÄSTÄ MYÖS HAASTATELLUT ÄÄNEEN. HYÖDYNNÄ SITAATTEJA TEKSTIN RYTMITTÄMISESSÄ JA ELÄVÖITTÄMISESSÄ.

  HUOM: STT käyttää sitaattiviivaa vain suorissa sitaateissa. Editoi sitaatit yleiskielen kieliopin mukaisiksi, poista turhat sidesanat ja toisto mutta säilytä aina haastatellun käyttämät sanat ja mahdollisimman pitkälle myös lauserakenne. Muuten kyse ei enää ole suorasta sitaatista. Jo pienillä yksityiskohdilla voi elävöittää tekstiä. Yksi osuva verbi sopivassa kohdassa voi olla koko jutun avain.

  KÄYTÄ TYYLIKEINOJA MUTTA HARKITUSTI.

  ÄLÄ LATISTA TEKSTIÄ LIIALLISELLA KIKKAILULLA TAI TURHALLA KOMEUDELLA.

  ÄLÄ LOUKKAA LUKIJAA TARPEETTOMASTI. KAIKESTA VOI JA PITÄÄ KIRJOITTAA KRIITTISESTI, MUTTA JOILLAIN ASIOILLA ON MAUTONTA PILAILLA.

  Esimerkiksi kansallisuuteen, etniseen taustaan, uskontoon, sukupuoleen tai terveydentilaan liittyvä huumori ylläpitää ja vahvistaa usein ennakkoluuloja, jotka eivät istu hyvään journalismiin.

  OTA HUOMIOON, ETTÄ STT:N TEKSTIN TULEE SOPIA JULKAISTAVAKSI MONISSA ERI UUTISVÄLINEISSÄ. VÄLTÄ YLILYÖNTEJÄ JA HYVIN POIKKEUKSELLISIA TYYLIKEINOJA.

  KUUNTELE KÄSITTELIJÄÄ. HÄN LUKEE TEKSTIÄSI LUKIJAN SILMIN.

  Edellinen
  Otsikon tyyli
  KÄYTÄ OTSIKOSSA SAMAA TYYLILAJIA KUIN JUTUSSA. VAKAVAAN JUTTUUN...