Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Suunnittelun tarkoitus

  Suunnittelu luo pohjan kilpailukykyiselle ja aikaa seuraavalle uutis- ja kuvatarjonnalle. Kun kaikki osastot perehtyvät aiheisiinsa etukäteen, valinnoissa pystytään ottamaan huomioon sekä kunkin uutispäivän kokonaistilanne että yleisemmät journalistiset tavoitteet. Suunnittelussa voidaan raivata tilaa aiheille ja näkökulmille, jotka uhkaavat muuten hukkua päiväkohtaisiin kiireisiin.

  PUNNITSE SUUNNITTELUSSA AIHEIDEN TÄRKEYSJÄRJESTYSTÄ JA VALITSE NIILLE SOPIVA KÄSITTELYTAPA KUVITUKSINEEN.

  ETSI SOPIVA AJANKOHTA VÄHEMMÄN PÄIVÄKOHTAISILLE AIHEILLE, JOTKA TÄYDENTÄVÄT HILJAISTEN UUTISPÄIVIEN SEKÄ OHUEMMIN MIEHITETTYJEN AJANKOHTIEN, KUTEN VIIKONLOPPUJEN JA JUHLAPYHIEN, TARJONTAA.

  Olennainen osa uutissuunnittelua on eri aihepiirien ja prosessien järjestelmällinen seuranta. Sillä saadaan uutisvoittoja ja vältetään uutistappioita. STT:n uutisseuranta tehdään toimitusjärjestelmässä. Lisäksi eri osastoilla on omia seurantajärjestelmiään aiheille, joita ei vielä syystä tai toisesta pystytä kirjaamaan yhteisiin näkymiin.

  Pitkäjänteinen uutissuunnittelu edellyttää myös, että toimittajilla on päiväkohtaisten uutisten rinnalla työn alla aiheita, joita selvitellään ja työstetään pikku hiljaa valmiiksi jutuiksi.

  HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ TIETOOSI TULEVAT UUTISAIHEET MERKITÄÄN TOIMITUSJÄRJESTELMÄÄN. JOLLET PYSTY ITSE TEKEMÄÄN MERKINTÄÄ, SIIRRÄ VASTUU ETEENPÄIN.

  Suunnittelu antaa mahdollisuuden tiedottaa asiakkaille ennakkoon kuva- ja juttutarjonnasta. Ennakkotiedottamisen painoarvo uutistoimistotyössä kasvaa koko ajan, koska myös asiakasmedioiden työskentely muuttuu yhä suunnitelmallisemmaksi. Uutissuunnittelu tukee myös asiakkaiden omaa suunnittelutyötä ja antaa näille mahdollisuuden käyttää toimittajiensa ja kuvaajiensa työaika STT:n tarjontaa täydentävällä tavalla turhan päällekkäisyyden sijasta.

  Hyvä suunnittelu edistää myös järkevää työnjakoa STT:n toimituksessa, tasaa kuormitusta ja jättää pelivaraa yllättävien uutisten hoitamiseen.

  KARSI SUUNNITTELUSSA VÄHEMMÄN TÄRKEITÄ ASIOITA, JOTTA MYÖS PÄIVÄN AIKANA ESIIN NOUSEVILLE AIHEILLE RIITTÄÄ TEKIJÖITÄ.

  Suunnitelma ei koskaan mene hukkaan, vaikka sitä muutetaan. Uusiin asioihin pystyy reagoimaan sujuvammin, kun muut ovat valmiiksi järjestyksessä.

  ÄLÄ JÄÄ SUUNNITELMAN VANGIKSI. MUUTA SITÄ TILANTEEN MUUTTUESSA.

  Edellinen
  Uutissuunnittelu ja listat
  STT tuottaa uutisia ja kuvaa vuorokauden ympäri vuoden...
  Seuraava
  Suunnittelun työnjako
  Suunnittelu on välttämätön osa uutistyötä, joten jokainen STT:n...