Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Tarkkuus

  STT pyrkii kaikessa uutisoinnissaan ehdottomaan luotettavuuteen. Siksi tiedot tarkistetaan mahdollisimman huolellisesti, kaikkiin lähteisiin suhtaudutaan kriittisesti, kiistanalaisissa asioissa käytetään useampia lähteitä ja asian eri osapuolia pyritään kuulemaan aina, kun se on mahdollista.

  Tärkeintä journalismissa on, että keskeiset asiat on ymmärretty ja kerrottu oikein, ei kuitenkaan aina tiedonlähteiden toivomassa muodossa vaan tavalla, josta yleisö ymmärtää asian ja sen merkityksen.

  Keskeisen asiasisällön lisäksi myös muiden tietojen on kuitenkin oltava mahdollisimman virheettömiä, sillä lukijoiden, kuulijoiden ja katsojien luottamus on STT:n tärkein pääoma. Luottamus heikkenee aina, jos he havaitsevat virheitä itselleen tutuissa asioissa, vaikka ne olisivat itse uutisaiheen kannalta vähemmän merkityksellisiä.

  TARKISTA JUTUSTASI MYÖS YKSITYISKOHDAT.

  KIINNITÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA IHMISTEN NIMIIN JA TITTELEIHIN, SAMOIN PAIKKAKUNTIEN JA YRITYSTEN, JÄRJESTÖJEN TAI MUIDEN ORGANISAATIOIDEN NIMIIN, LUKUIHIN, MITTAYKSIKÖIHIN SEKÄ RIKOS- JA OIKEUSUUTISISSA RIKOSNIMIKKEISIIN JA TUOMION TÄSMÄLLISEEN SISÄLTÖÖN.

  ÄLÄ TINGI TARKISTAMISESTA KIIREEN VUOKSI.

  KERRO LÄHTEESI AVOIMESTI JA TARKASTI, JOTTA LUKIJA, KUULIJA TAI KATSOJA VOI MYÖS ITSE ARVIOIDA TIEDON LUOTETTAVUUTTA.

  Katso luku Lähteiden ja omien haastattelujen merkitseminen

  KERRO AINA, JOS TIEDOT OVAT EPÄVARMOJA, KIISTANALAISIA TAI RISTIRIITAISIA.

  PYRI TARKISTAMAAN KIISTANALAISET TIEDOT AINAKIN KAHDESTA ENSIKÄDEN TIETOLÄHTEESTÄ, JOTKA OVAT MIELUITEN TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA.

  KERRO JUTUSSA, JOLLET TAVOITTANUT KIISTANALAISEN ASIAN OSAPUOLTA TAI HÄN EI SUOSTUNUT KOMMENTOIMAAN ASIAA. TÄSMENNÄ TARPEEN MUKAAN, MILLOIN JA MIKSI KOMMENTTIA EI SAATU.

  ÄLÄ TUKEUDU UUTISISSA TOISEN KÄDEN LÄHTEISIIN. JOS NIISTÄ SAATUJEN TIETOJEN KÄYTTÄMINEN ON POIKKEUSSYISTÄ VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, SOVI SIITÄ TOIMITUKSEN JOHDON KANSSA JA TEE LÄHTEIDEN EPÄVARMUUS SELVÄKSI JUTUSSA.

  JÄTÄ POIS ASIAT, JOISTA ET OLE VARMA.

  Tarkkuus ei kuitenkaan journalismissa tarkoita kaikkien yksityiskohtien kertomista. Liika seikkaperäisyys voi vaikeuttaa olennaisten asioiden ymmärtämistä ja tuottaa juttuun jopa virheitä, koska tarkistettavia yksityiskohtia jää liikaa.

  HARKITSE, MITKÄ TIEDOT OVAT LUKIJALLE TARPEEN. KARSI JA YKSINKERTAISTA, MUTTA VARO ANTAMASTA ASIOISTA VÄÄRÄÄ KUVAA.

  MUISTA, ETTEI UUTISJOURNALISMIN TARKOITUS OLE KERTOA MISTÄÄN AIHEESTA KAIKKEA MAHDOLLISTA.

  Asiantuntijat tai -harrastajat voivat helposti hankkia lisätietoa muista lähteistä.

  Edellinen
  Tiedon lähteistä
  STT seuraa ympäri vuorokauden toimitukseen tulevaa sähköpostia, somessa...
  Seuraava
  Haastattelut, taustakeskustelut ja haastattelumateriaalin säilyttäminen
  ESITTÄYDY HAASTATTELU- JA MUISSA TIEDONHANKINTATILANTEISSA JA KERRO TEKEVÄSI...