Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Ulkoinen palaute

  STT:n verkkosivujen kautta annettu palaute ohjautuu automaattisesti sisäiselle palautesivulle, jossa se on kaikkien talon työntekijöiden nähtävillä. Myös vastaukset palautteeseen ovat nähtävillä.

  VÄLITÄ PALAUTESIVULLE MYÖS MUUTA KAUTTA, KUTEN SÄHKÖPOSTITSE TULLUT PALAUTE, JOLLEI KYSE OLE HENKILÖKOHTAISEKSI TAI LUOTTAMUKSELLISEKSI TARKOITETUSTA KIRJEENVAIHDOSTA.

  Palautteeseen vastaaminen kuuluu sen osaston esimiehelle, jota palaute lähinnä koskee. Uutispäällikkö seuraa, että palautteeseen vastataan ja huolehtii itse vastaamisesta, jos esimies on pitkään poissa.

  Esimiehet ja uutispäällikkö tai heidän poissa ollessaan toimitussihteeri tai yötoimittajat huolehtivat myös, että palautteessa esiin tulevat korjaukset tai oikaisut tehdään mahdollisimman nopeasti.

  OTA ENNEN KORJAAMISTA YHTEYTTÄ JUTUN KIRJOITTAJAAN.

  Jos virhe on yksiselitteinen tai asia voidaan varmistaa luotettavasti, korjaus voidaan tehdä, vaikkei kirjoittajaa tavoitettaisi.

  Yleisempään STT:tä koskevaan palautteeseen vastaa joko uutispäällikkö, uutispäätoimittaja tai päätoimittaja.

  VASTAA ASIALLISEEN PALAUTTEESEEN AINA, JOS PALAUTTEEN ANTAJA ON JÄTTÄNYT YHTEYSTIETONSA. KIITÄ PALAUTTEESTA JA VASTAA SIIHEN ASIANMUKAISESTI. LIITÄ MUKAAN NIMESI, TEHTÄVÄSI JA YHTEYSTIETOSI.

  Pidä vastausta muotoillessasi mielessä myös se, että vastaanottaja saattaa välittää sen eteenpäin tai julkaista sen sosiaalisessa mediassa.

  Edellinen
  Ulkoinen ja sisäinen palaute
  STT:n olemassaolon ja työn tekee mahdolliseksi vain asiakkaiden...
  Seuraava
  Sisäinen palaute
  STT:n sisäinen palautejärjestelmä perustuu säännölliseen yhteiseen kirjalliseen palautteeseen...