Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • STT:n lukiovertailu

  STT:n lukiovertailussa verrataan toisiinsa lukiopaikan vastaanottaneiden sisääntulokeskiarvoja ja yo-tuloksia. STT vertaa tuoreimpia yo-tuloksia kolme vuotta aiempiin sisääntulokeskiarvoihin. Muuttujissa käytetään koulukohtaisia keskiarvoja.

  – STT:n lukiovertailussa verrataan lukiopaikkansa vastaanottaneiden sisääntulokeskiarvoja ja yo-tuloksia. STT vertaa tuoreimpia yo-tuloksia kolme vuotta aiempiin sisääntulokeskiarvoihin. Muuttujista käytetään koulukohtaisia keskiarvoja.

  – Tarkastelussa on mukana 4 yo-koetta. Keväästä 2022 lähtien ne ovat tutkintouudistuksen vuoksi olleet äidinkieli, parhaaseen arvosanaan johtanut pitkän aineen koe ja kaksi seuraavaksi parhaaseen arvosanaan johtanutta koetta. Aiemmin käytettiin 4 pakollisen kokeen arvosanoja.

  – Koulukohtainen yo-keskiarvo saadaan, kun lasketaan yhteen kokelaiden yo-tulosten keskiarvot ja jaetaan tulos kokelaiden määrällä. Yo-tulokset muutetaan kouluarvosana-asteikolle lisäämällä tulokseen 3. Näin maksimiksi saadaan 10, joka on kouluarvosanojen maksimi.

  – Vertailun tulokset näyttävät, kuinka opiskelijoiden arvosanat ovat muuttuneet lukion aikana. Pelkkiä ylioppilaskokeita vertailemalla kärki koostuisi lähinnä lukioista, joihin pääsee vain jo valmiiksi koulussa hyvin menestyneitä opiskelijoita korkeilla keskiarvoilla.

  – STT:n lukiovertailun yksi heikkous on se, ettei eroja yläkoulujen arvostelukäytännöissä voida ottaa huomioon. Yo-kokeet arvostellaan valtakunnallisesti, ja niiden tulokset ovat siten vertailukelpoisia keskenään. Yläkouluissa sen sijaan eri opettajat antavat arvosanansa itsenäisesti.

  – Muita heikkouksia löytyy siitä, että lukion keskeyttäneet tai muuten kuin kolmessa vuodessa suorittavat sekä IB-linjalla opiskelevat vaikuttavat lukionsa sisäänpääsykeskiarvoon, mutta he eivät näy vertailuvuoden yo-tulosten tutkintokeskiarvoissa.

  – Vertailuun ei ole otettu mukaan lukioita, joiden lähtökeskiarvoja tai yo-tuloksia ei löydy Opetushallituksen tai ylioppilastutkintolautakunnan aineistoista.

  – STT on tehnyt lukiovertailunsa syksystä 2012 lähtien. Lukiot on jaettu pienten ja suurten sarjoihin syksystä 2018.

  Edellinen
  Lähdekritiikki sosiaalisessa mediassa
  Sosiaalisessa mediassa julkaistujen tietojen julkaisukelpoisuutta arvioidaan samoin kuin...
  Seuraava
  Viivasta loppuversioon
  Uutistoimisto kertoo sekä sen, mitä tapahtuu juuri nyt, että...